ලෝක ශූරයන්ගෙන් වාර්තාමය චිත්‍රපටයක්

65

2019 වසරේ ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය නිමාවූයේ වසර 8ක නවසීලන්ත රග්බි ආධිපත්‍යය බිඳ දමමිනි. දකුණු අප්‍රිකානු ‘Springboks’ කණ්ඩායම නව ශූරයන් වූයේ එංගලන්තය පරාජය කරමිනි. මෙම තරගාවලිය ලෝක රග්බි ක්‍රීඩාවේ නව පරිච්ඡේදයක් බිහිකළ අතර ඒ වටා ගොඩනැගී තිබූ පුරාවෘත්තයන් ද බොහෝය.  රග්බි ගොඩනගන සැලසුම් ගැන Agustin Pichot කතා කරයි වසර 4කට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 වසරේ ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය නිමාවූයේ වසර 8ක නවසීලන්ත රග්බි ආධිපත්‍යය බිඳ දමමිනි. දකුණු අප්‍රිකානු ‘Springboks’ කණ්ඩායම නව ශූරයන් වූයේ එංගලන්තය පරාජය කරමිනි. මෙම තරගාවලිය ලෝක රග්බි ක්‍රීඩාවේ නව පරිච්ඡේදයක් බිහිකළ අතර ඒ වටා ගොඩනැගී තිබූ පුරාවෘත්තයන් ද බොහෝය.  රග්බි ගොඩනගන සැලසුම් ගැන Agustin Pichot කතා කරයි වසර 4කට…