දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වැඩට බසියි

178
 

දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තෝරාගත් ක්‍රීඩකයින් ප්‍රමාණයකට ඔවුන්ට ළඟම තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියට ගොස් සිය පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට එරට රජය සහ ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවසර හිමිව තිබේ.  දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනයත් කොරෝනා ආක්‍රමණයට නතු වේ කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා මේ මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තෝරාගත් ක්‍රීඩකයින් ප්‍රමාණයකට ඔවුන්ට ළඟම තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියට ගොස් සිය පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට එරට රජය සහ ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවසර හිමිව තිබේ.  දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනයත් කොරෝනා ආක්‍රමණයට නතු වේ කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා මේ මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ…