සංචාරක ඉන්දීය කණ්ඩායමේ තරග සංචාරය නිමා වෙන්නේ 9-0ක තරග පරාජයක් සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හිමි කර දෙමිනි. එය ලොව කණ්ඩායකමක් ලැබූ දරුණුතම පරාජයක් සේ සැලකෙති. මීට පෙර පාකිස්තාන කණ්ඩායම මේ තැන ගෙන සිටියේ 8-0ක පරාජයක් ලබමිනි. නමුත් ඔවුන් එම පරාජයන් ලබන්නේ සංචාරක කණ්ඩායමක් සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී ය. එබැවින් සත්කාරක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක ඉන්දීය කණ්ඩායමේ තරග සංචාරය නිමා වෙන්නේ 9-0ක තරග පරාජයක් සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හිමි කර දෙමිනි. එය ලොව කණ්ඩායකමක් ලැබූ දරුණුතම පරාජයක් සේ සැලකෙති. මීට පෙර පාකිස්තාන කණ්ඩායම මේ තැන ගෙන සිටියේ 8-0ක පරාජයක් ලබමිනි. නමුත් ඔවුන් එම පරාජයන් ලබන්නේ සංචාරක කණ්ඩායමක් සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී ය. එබැවින් සත්කාරක…