මොරටුව කැලඹූ විශ්ව හා සවිඳු වේල්ස් කුමරුවන් අවසන් හතරට රැගෙන යයි

1605

ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවසන් වන 2017/18 සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (23) පැවැත්වූ අතර එහි දී ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජය කළ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයත්, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය පරාජය කළ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විද්‍යාලයත් තරගාවලියේ මීළඟ වටයට සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට සමත් විය. එහි දී වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ විශ්ව හා නායක සවිඳුගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවසන් වන 2017/18 සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (23) පැවැත්වූ අතර එහි දී ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජය කළ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයත්, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය පරාජය කළ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විද්‍යාලයත් තරගාවලියේ මීළඟ වටයට සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට සමත් විය. එහි දී වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ විශ්ව හා නායක සවිඳුගේ…