ජනිඳු සහ අනුද ආනන්දය ඉහළින් තබයි

45

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් ඊයේ (15) ක්‍රියාත්මක විය.  කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය  සුහද කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස පැවති මේ තරගය ආනන්ද විදුහල් ක්‍රිකට් පිටියේ දී නිමා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් ඊයේ (15) ක්‍රියාත්මක විය.  කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය  සුහද කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස පැවති මේ තරගය ආනන්ද විදුහල් ක්‍රිකට් පිටියේ දී නිමා…