புனித தோமியர், நாலந்த, குருகுல கல்லூரிகளுக்கு வெற்றி

122

இன்று நடைபெற்ற 19 வயதுக்கு உட்பட்ட சிங்கர் கிண்ணத்துக்கான போட்டிகளில், புனித தோமியர் கல்லூரி மற்றும் திரித்துவக் கல்லூரி அணிகளுக்கிடையிலான விறுவிறுப்பான போட்டியில் புனித தோமியர் கல்லூரி வெற்றியீட்டியது. மேலும் குருநாகல் மலியதேவ கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு நாலந்த கல்லூரிகளுக்கிடையிலான போட்டியில் நாலந்த கல்லூரியும், வத்தளை புனித அந்தோனியார் கல்லூரி மற்றும் களனி குருகுல கல்லூரிகளுக்கிடையிலான போட்டியில் குருகுல கல்லூரியும் வெற்றிபெற்றன. புனித பெனடிக்ட் கல்லூரி, கொழும்பு எதிர் புனித…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

இன்று நடைபெற்ற 19 வயதுக்கு உட்பட்ட சிங்கர் கிண்ணத்துக்கான போட்டிகளில், புனித தோமியர் கல்லூரி மற்றும் திரித்துவக் கல்லூரி அணிகளுக்கிடையிலான விறுவிறுப்பான போட்டியில் புனித தோமியர் கல்லூரி வெற்றியீட்டியது. மேலும் குருநாகல் மலியதேவ கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு நாலந்த கல்லூரிகளுக்கிடையிலான போட்டியில் நாலந்த கல்லூரியும், வத்தளை புனித அந்தோனியார் கல்லூரி மற்றும் களனி குருகுல கல்லூரிகளுக்கிடையிலான போட்டியில் குருகுல கல்லூரியும் வெற்றிபெற்றன. புனித பெனடிக்ட் கல்லூரி, கொழும்பு எதிர் புனித…