තියුණු පරතරයකින් සාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩකයින්ට ජය

515

ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ පළඟ ශූරතාවයේ තරගයක් මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඊයේ (07) නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 24-21ක් ලෙස තියුණු ජයක් හිමිකර ගැනීමට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සමත් විය. ඩී.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ පළඟ ශූරතාවයේ තරගයක් මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඊයේ (07) නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 24-21ක් ලෙස තියුණු ජයක් හිමිකර ගැනීමට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සමත් විය. ඩී.…