ගිලිහුණු ගෞරවය යලි සොයා යන්නට ධර්මරාජ රග්බි හමුදාව සූදානම්

1662

අවාසනාවන්ත තරග වාරයකට පසුව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායමට පසුගිය වසරේ නොසිතූ ලෙස B කාණ්ඩය දක්වා පසු බැසීමට සිදු විය. කෙසේ වෙතත් අමිහිරි මතක අමතක කොට 2013 වසරේ ශූරතාවය දිනූ පාසල් රග්බි පිටියේ ශූරයින්ට නැවතත් A කාණ්ඩයට පිවිසීමට හැකි වෙයි ද? රග්බි පිටියේ රජවරු නැවතත් ඔටුන්න දිනා ගනී ද? ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අවාසනාවන්ත තරග වාරයකට පසුව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායමට පසුගිය වසරේ නොසිතූ ලෙස B කාණ්ඩය දක්වා පසු බැසීමට සිදු විය. කෙසේ වෙතත් අමිහිරි මතක අමතක කොට 2013 වසරේ ශූරතාවය දිනූ පාසල් රග්බි පිටියේ ශූරයින්ට නැවතත් A කාණ්ඩයට පිවිසීමට හැකි වෙයි ද? රග්බි පිටියේ රජවරු නැවතත් ඔටුන්න දිනා ගනී ද? ශ්‍රී…