සිංගර් සත් සාමාජික තරගාවලිය වෙනදාට වඩා පස්සට යයි

636

සිංගර් අන්තර් පාසල් 19න් පහළ සත් සාමාජික තරග සහ කනිෂ්ඨ අංශයේ තරග කාලසටහන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය විසින් එළිදක්වා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් අන්තර් පාසල් සත් සාමාජික තරගාවලිය පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයට පෙර පැවැත්වෙන අතර මේ වසරේ දී තරගාවලිය උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් අන්තර් පාසල් 19න් පහළ සත් සාමාජික තරග සහ කනිෂ්ඨ අංශයේ තරග කාලසටහන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය විසින් එළිදක්වා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් අන්තර් පාසල් සත් සාමාජික තරගාවලිය පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයට පෙර පැවැත්වෙන අතර මේ වසරේ දී තරගාවලිය උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. …