இராணுவ அரை மரதன் ஓட்டத்தில் சம்பியனாகிய சண்முகேஸ்வரன்

40
Gunner.lk

இலங்கை இராணுவத்தினால் 54ஆவது தடவையாகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்கிடையிலான அரை மரதன் ஓட்டப் போட்டியில் இராணுவ பீரங்கிப் படைப்பிரிவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பங்குகொண்ட குமார் சண்முகேஸ்வரன் முதலிடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார். இலங்கை இராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்கிடையில் நடத்தப்படுகின்ற இவ்வருடத்துக்கான அரை மரதன் ஓட்டப் போட்டிகள் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது. இராணுவத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 140 வீரர்கள் பங்குபற்றியிருந்த இம்முறைப் போட்டியானது நாகொடையிலிருந்து ஹிக்கடுவை வரையான 27 கிலோ மீற்றர் தூரத்தைக் கொண்டதாக இடம்பெற்றது.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

இலங்கை இராணுவத்தினால் 54ஆவது தடவையாகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்கிடையிலான அரை மரதன் ஓட்டப் போட்டியில் இராணுவ பீரங்கிப் படைப்பிரிவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பங்குகொண்ட குமார் சண்முகேஸ்வரன் முதலிடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார். இலங்கை இராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்கிடையில் நடத்தப்படுகின்ற இவ்வருடத்துக்கான அரை மரதன் ஓட்டப் போட்டிகள் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது. இராணுவத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 140 வீரர்கள் பங்குபற்றியிருந்த இம்முறைப் போட்டியானது நாகொடையிலிருந்து ஹிக்கடுவை வரையான 27 கிலோ மீற்றர் தூரத்தைக் கொண்டதாக இடம்பெற்றது.…