පාසල් රග්බි තරග කල් යන ලකුණු

793

පාසල් රග්බි සංගමය විසින් මෙවරත් සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය මේ මස 21වන දා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණද, යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්  නිසාවෙන්, රග්බි තරගාවලිය මසකින් පමණ කල් දැමීමට පාලක මණ්ඩලය හා පාසල් රග්බි සංගමය සාකච්ඡා කර ඇති බව වාර්තා වේ. මහනුවර හමුවේ හැව්ලොක් දන නමයි; යුධ හමුදාවට පොලිසියෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් රග්බි සංගමය විසින් මෙවරත් සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය මේ මස 21වන දා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණද, යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්  නිසාවෙන්, රග්බි තරගාවලිය මසකින් පමණ කල් දැමීමට පාලක මණ්ඩලය හා පාසල් රග්බි සංගමය සාකච්ඡා කර ඇති බව වාර්තා වේ. මහනුවර හමුවේ හැව්ලොක් දන නමයි; යුධ හමුදාවට පොලිසියෙන්…