පාසල් රග්බි තරග දින නියමයකින් තොරව කල් යයි

1576
Schools Rugby Matches Postponed

පසුගිය සති අන්තයේ දී පාසල් රග්බි පිටියේ ඇති වූ මතභේදාත්මක සිදුවීම් රැසක් හේතුවෙන් පාසල් රග්බි තරග නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමීමට පලාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා තීරණය තිබේ. විද්‍යා විද්‍යාලයේ අපරාජිත වාර්තාව බිඳ වැටේ සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාවේ තවත් තරගයක් අද (20)…………

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය සති අන්තයේ දී පාසල් රග්බි පිටියේ ඇති වූ මතභේදාත්මක සිදුවීම් රැසක් හේතුවෙන් පාසල් රග්බි තරග නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමීමට පලාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා තීරණය තිබේ. විද්‍යා විද්‍යාලයේ අපරාජිත වාර්තාව බිඳ වැටේ සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාවේ තවත් තරගයක් අද (20)…………