දකුණු ආසියානු 15න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය ඉන්දියාවේ දී

185

දකුණු ආසියානු වයස අවුරුදු 15න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය හෙට (21) දිනයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. තරගාවලිය අගෝස්තු මස 31 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 15න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම ඊයේ (19) දිනයේ ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගියේය තරගාවලිය ඉන්දියාවේ කොල්කටා හි කළ්‍යාණි ක්‍රීඩාංගණයේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු ආසියානු වයස අවුරුදු 15න් පහළ පාපන්දු තරගාවලිය හෙට (21) දිනයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. තරගාවලිය අගෝස්තු මස 31 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 15න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම ඊයේ (19) දිනයේ ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගියේය තරගාවලිය ඉන්දියාවේ කොල්කටා හි කළ්‍යාණි ක්‍රීඩාංගණයේ දී…