‘නෙවිල් ද අල්විස් – රැල්ෆ් අලස් අභියෝගතා ශූරතාවය’ ජනවාරි අන්තිම

75

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අතර ‘නෙවිල් ද අල්විස් – රැල්ෆ් අලස් අභියෝගතා ශූරතාවය’ වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන අභිනව වාර්ෂික පාපන්දු තරගය මෙම මස 26 වැනි සෙනසුරාදා රත්මලාන ගේට්වේ විද්‍යාලයීය නව පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු මේ වන විට විද්‍යාල දෙකේ සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් සූදානම් කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අතර ‘නෙවිල් ද අල්විස් – රැල්ෆ් අලස් අභියෝගතා ශූරතාවය’ වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන අභිනව වාර්ෂික පාපන්දු තරගය මෙම මස 26 වැනි සෙනසුරාදා රත්මලාන ගේට්වේ විද්‍යාලයීය නව පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු මේ වන විට විද්‍යාල දෙකේ සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් සූදානම් කර…