රොනාල්ඩෝට තහනමක් නැත

135

ජුවෙන්ටස් පාපන්දු කණ්ඩායමේ සුපිරි ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ පසුගිය දා සිදු කළ ගෝල සැමරීමක් හේතුවෙන් ඔහුට යුරෝපියානු පාපන්දු සම්මේලන එකමුතුව ඉදිරියේ පෙනී සිටින්නට සිදු වූයේ බ්‍රහස්පතින්දා (21) ය. සිදු කළ නොමනා ගෝල සැමරුම හේතුවෙන් ඔහුට යුරෝ 20,000ක දඩයක් නියම වූ අතර තරග තහනමක් හිමි නොවන බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ජුවෙන්ටස් පාපන්දු කණ්ඩායමේ සුපිරි ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ පසුගිය දා සිදු කළ ගෝල සැමරීමක් හේතුවෙන් ඔහුට යුරෝපියානු පාපන්දු සම්මේලන එකමුතුව ඉදිරියේ පෙනී සිටින්නට සිදු වූයේ බ්‍රහස්පතින්දා (21) ය. සිදු කළ නොමනා ගෝල සැමරුම හේතුවෙන් ඔහුට යුරෝ 20,000ක දඩයක් නියම වූ අතර තරග තහනමක් හිමි නොවන බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව…