ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් රන්තුෂ්ක සසිඳු ඉදිරියටම

399
Ranthushka Sasindu

ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත බැඩ්මින්ටන් බලාපොරොත්තුවක් වන රන්තුෂ්ක සසිඳු, නොර්වේ කණ්ඩායමේ මාකස් බාත් පරාජය කරමින් ලෝක කනිෂ්ඨ බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලියේ ඒකල බාලක ඉසව්වෙන් 5 වන වටය දක්වා ඉදිරියට යෑමට සමත් වූ අතර මීළඟ තරඟයේදී ජපානයේ මසයුකි ඔනෙදෙරා හෝ ස්ලොවේනියාවේ මිහා ඉවානිච් සමඟින් තරඟ වැඳීමට නියමිතය. පසුගිය ලිපි: ලෝක කනිෂ්ඨ බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත බැඩ්මින්ටන් බලාපොරොත්තුවක් වන රන්තුෂ්ක සසිඳු, නොර්වේ කණ්ඩායමේ මාකස් බාත් පරාජය කරමින් ලෝක කනිෂ්ඨ බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලියේ ඒකල බාලක ඉසව්වෙන් 5 වන වටය දක්වා ඉදිරියට යෑමට සමත් වූ අතර මීළඟ තරඟයේදී ජපානයේ මසයුකි ඔනෙදෙරා හෝ ස්ලොවේනියාවේ මිහා ඉවානිච් සමඟින් තරඟ වැඳීමට නියමිතය. පසුගිය ලිපි: ලෝක කනිෂ්ඨ බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී…