රංජිත් රොද්‍රිගෝ නැවතත් පාපන්දු මහ පුටුවේ සටනට

211
Ranjith Rodrigo

ලබන වසර මැද භාගයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලන නිලවරණය සඳහා තරග කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බව එම සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති රංජිත් රොද්‍රිගෝ මහතා පවසයි. පසුගිය ලිපි: පාපන්දු ශූරයන්ගේ ත්‍යාග මුදල් ඉහලට වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ මාධ්‍ය සහ මූල්‍ය කමිටු ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන රංජිත් රොද්‍රිගෝ මහතා මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලබන වසර මැද භාගයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලන නිලවරණය සඳහා තරග කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බව එම සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති රංජිත් රොද්‍රිගෝ මහතා පවසයි. පසුගිය ලිපි: පාපන්දු ශූරයන්ගේ ත්‍යාග මුදල් ඉහලට වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ මාධ්‍ය සහ මූල්‍ය කමිටු ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන රංජිත් රොද්‍රිගෝ මහතා මේ…