පාසල් රග්බි සභාපති ධුරය වෙනස් වේ

728
Ranjith Chandrasekara

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විදුහලේ හිටපු විදුහල්පති හා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම අධ්‍යාපනඥයෙක් වන රංජිත් චන්ද්‍රසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමයේ (SLSRFA) සභාපති ලෙස තේරී පත් වී තිබේ. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රග්බි සංචිතය නිකුත් වේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩක සුදර්ශන මුතුතන්ත්‍රිගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විදුහලේ හිටපු විදුහල්පති හා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම අධ්‍යාපනඥයෙක් වන රංජිත් චන්ද්‍රසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමයේ (SLSRFA) සභාපති ලෙස තේරී පත් වී තිබේ. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රග්බි සංචිතය නිකුත් වේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩක සුදර්ශන මුතුතන්ත්‍රිගේ…