මැකාවු පාපන්දු සංගමයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැඩි පිළිතුරක්

1422
 

මැකාවු කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු 2022 FIFA ලෝක කුසලාන තේරීම් තරගාවලියේ පළමු වටයේ දෙවන අදියරේ තරගය සඳහා සහභාගී වීමට මැකාවු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම ඊයේ (08) ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. මැකාවු කණ්ඩායම ලංකාවට එන්න බැහැ කියයි මැකාවු පාපන්දු සංගමය (MFA) විසින් මැකාවු ජාතික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එවීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මැකාවු කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු 2022 FIFA ලෝක කුසලාන තේරීම් තරගාවලියේ පළමු වටයේ දෙවන අදියරේ තරගය සඳහා සහභාගී වීමට මැකාවු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම ඊයේ (08) ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. මැකාවු කණ්ඩායම ලංකාවට එන්න බැහැ කියයි මැකාවු පාපන්දු සංගමය (MFA) විසින් මැකාවු ජාතික කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එවීමට…