මෙරට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ සංවිධානය වන ඉහළතම ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල ලෙස සැලකෙන ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල ඊයේ (17) බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්වූ අතර එහි දී දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩක ඉන්දික දිසානායකට හිමි වෙද්දී දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය බොක්සිං ක්‍රීඩිකා අනූෂා කොඩිතුවක්කුට හිමි විය.  මෙම සම්මාන උළෙලේ ප්‍රධාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ සංවිධානය වන ඉහළතම ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල ලෙස සැලකෙන ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල ඊයේ (17) බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්වූ අතර එහි දී දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩක ඉන්දික දිසානායකට හිමි වෙද්දී දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය බොක්සිං ක්‍රීඩිකා අනූෂා කොඩිතුවක්කුට හිමි විය.  මෙම සම්මාන උළෙලේ ප්‍රධාන…