ජනාධිපති සම්මාන උළෙල කල් යයි

83

ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ලබා ගත හැකි ඉහළම සම්මානය වන ජනාධිපති සම්මානය ප්‍රදානය කරනු ලබන වසරේ උත්කර්ෂවත්ම සම්මාන රාත්‍රියක් වන “ජනාධිපති සම්මාන උළෙල” මේ මස 17 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නමුත් නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත එය ජූලි මාසය දක්වා කල්දැමීමට සංවිධායකයින් විසින් තීරණය කර ඇත. ඒ පිළිබඳව නිල වශයෙන් දැනුම් දීම සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ලබා ගත හැකි ඉහළම සම්මානය වන ජනාධිපති සම්මානය ප්‍රදානය කරනු ලබන වසරේ උත්කර්ෂවත්ම සම්මාන රාත්‍රියක් වන “ජනාධිපති සම්මාන උළෙල” මේ මස 17 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නමුත් නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත එය ජූලි මාසය දක්වා කල්දැමීමට සංවිධායකයින් විසින් තීරණය කර ඇත. ඒ පිළිබඳව නිල වශයෙන් දැනුම් දීම සඳහා…