ප්‍රවේගකාරී ශතකයක් සමඟින් සචිත් පතිරණ චෝදනා වලට පිළිතුරු දෙයි!

1062

පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උදාවූ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය හමුවේ ක්‍රීඩකයින් සහ බලධාරීන් රැසක් ප්‍රේක්ෂක විවේචනයන්ට බඳුන් විය. ඒ අතර රැව්දුන් එක් මාතෘකාවක් වූයේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක සචිත් පතිරණගේ දස්කම් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ද යන්නයි. කෙසේ වෙතත් අද (12) බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති තරගයක දී විශිෂ්ට ශතකයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උදාවූ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය හමුවේ ක්‍රීඩකයින් සහ බලධාරීන් රැසක් ප්‍රේක්ෂක විවේචනයන්ට බඳුන් විය. ඒ අතර රැව්දුන් එක් මාතෘකාවක් වූයේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක සචිත් පතිරණගේ දස්කම් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ද යන්නයි. කෙසේ වෙතත් අද (12) බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති තරගයක දී විශිෂ්ට ශතකයක්…