பிரிமியர் லீக் சுற்றுப் போட்டியில் இவ்வாரம் முன்னேறியுள்ள கழகங்கள்

85
Premier League week-3

பிரிமியர் லீக் சுற்றுப்போட்டியின் மூன்றாவது வாரத்திற்கான போட்டிகள் பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளதுடன் புள்ளிப்பட்டியலிலும் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாரத்திற்கான போட்டிகளில் லிவர்பூல், மென்சஸ்டர் யுனைடட் மற்றும் மென்சஸ்டர் சிடி ஆகிய கழகங்கள் புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறியுள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. 2017/18 ஆம் ஆண்டின் பருவகாலத்தின் மூன்றாம் வாரத்திற்கான பீரீமியர் லீக் சுற்றுப்போட்டிகள் கடந்த 26 மற்றும் 27 ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்று முடிந்தன. புல விறுவிறுப்பான போட்டிகளை உள்ளடக்கியதாகவே கடந்த வாரத்திற்கான போட்டிகள்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

பிரிமியர் லீக் சுற்றுப்போட்டியின் மூன்றாவது வாரத்திற்கான போட்டிகள் பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளதுடன் புள்ளிப்பட்டியலிலும் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாரத்திற்கான போட்டிகளில் லிவர்பூல், மென்சஸ்டர் யுனைடட் மற்றும் மென்சஸ்டர் சிடி ஆகிய கழகங்கள் புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறியுள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. 2017/18 ஆம் ஆண்டின் பருவகாலத்தின் மூன்றாம் வாரத்திற்கான பீரீமியர் லீக் சுற்றுப்போட்டிகள் கடந்த 26 மற்றும் 27 ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்று முடிந்தன. புல விறுவிறுப்பான போட்டிகளை உள்ளடக்கியதாகவே கடந்த வாரத்திற்கான போட்டிகள்…