ශූරතාවය පොළොන්නරුව ක්‍රීඩා සමාජයට

195

උතුරු මැද පළාත් හිටපු අමාත්‍ය පේෂල ජයරත්න මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ පොළොන්නරුව පාපන්දු සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වාර්ෂික පාපන්දු තරගාවලිය පසුගිය 4 වැනිදා හා 5 වැනිදා පොළොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. සුපර් සන් සහ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජවලට ජයග්‍රහණ 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන සතියේ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

උතුරු මැද පළාත් හිටපු අමාත්‍ය පේෂල ජයරත්න මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ පොළොන්නරුව පාපන්දු සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වාර්ෂික පාපන්දු තරගාවලිය පසුගිය 4 වැනිදා හා 5 වැනිදා පොළොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. සුපර් සන් සහ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජවලට ජයග්‍රහණ 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන සතියේ තරග…