හයිඩර් – රොහායිල් සත්කාරකයින් මව් රටේ දී අසරණ කරයි

76

සත්කාරක ශ්‍රි ලංකා (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායමේ කුසලාන සිහිනයට නැවතීමේ තිත තබමින් තරගාවලියේ එක් තරගයක් ඉතිරිව තිබිය දී ම කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමට රොහායිල් නසීර්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු සංචාරක පාකිස්තාන (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම අද (31) සමත් විය. පිතිකරණයේ කඩාවැටීම තවත් පරාජයක් උදා කරයි සත්කාරකයින්ගේ බල බිඳින්නට සමත්කම් දක්වමින් සංචාරක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සත්කාරක ශ්‍රි ලංකා (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායමේ කුසලාන සිහිනයට නැවතීමේ තිත තබමින් තරගාවලියේ එක් තරගයක් ඉතිරිව තිබිය දී ම කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමට රොහායිල් නසීර්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු සංචාරක පාකිස්තාන (19 පහළ) යොවුන් කණ්ඩායම අද (31) සමත් විය. පිතිකරණයේ කඩාවැටීම තවත් පරාජයක් උදා කරයි සත්කාරකයින්ගේ බල බිඳින්නට සමත්කම් දක්වමින් සංචාරක…