ලෝක ටෙනිස් ශූරයාටත් කොරෝනා වැලඳේ

250
Image Courtesy: Essentially Sports
 

මතභේදයකට තුඩු දුන් ඇඩ්‍රියා සංචාරයට සහභාගි වූ, ලොව අංක 01 ටෙනිස් ක්‍රීඩක Novak Djokovic හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඔහුට අමතරව ඔහුගේ බිරිඳ වන Jelena Đoković හට ද වයිරසය ආසාදනය වී ඇති නමුත් ඔහුගේ පුත්‍රයා වන Stefan Đoković සහ දියණිය වන Tara Đoković හට වයිරසය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මතභේදයකට තුඩු දුන් ඇඩ්‍රියා සංචාරයට සහභාගි වූ, ලොව අංක 01 ටෙනිස් ක්‍රීඩක Novak Djokovic හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඔහුට අමතරව ඔහුගේ බිරිඳ වන Jelena Đoković හට ද වයිරසය ආසාදනය වී ඇති නමුත් ඔහුගේ පුත්‍රයා වන Stefan Đoković සහ දියණිය වන Tara Đoković හට වයිරසය…