නවසීලන්තයෙන් දැවැන්ත අභියෝගයක්

121
New Zealand's Colin de Grandhomme celebrates reaching his half century (50 runs) during day three of the second Test cricket match between New Zealand and Sri Lanka at Hagley Park Oval in Christchurch on December 28, 2018. (Photo by Marty MELVILLE / AFP)
 

කාර්තුවකට එක් කඩුල්ලක් බැගින් පමණක් අහිමි කර ගනිමින් ගිය ගමන කඩුලු 4ක් දැවී ලකුණු 585ක් ව තිබිය දී සෑහීමකට පත්ව ප්‍රතිවාදීන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 660ක ඉලක්කයක් ලබා දුන් සත්කාරක නවසීලන්ත ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි ඉනිම තෙවැනි දිනය (28) නිමා වේ දී කඩුලු 2ක් දැවී 24ක් පමණක් ලබා දී අසරණ කළහ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්තුවකට එක් කඩුල්ලක් බැගින් පමණක් අහිමි කර ගනිමින් ගිය ගමන කඩුලු 4ක් දැවී ලකුණු 585ක් ව තිබිය දී සෑහීමකට පත්ව ප්‍රතිවාදීන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 660ක ඉලක්කයක් ලබා දුන් සත්කාරක නවසීලන්ත ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි ඉනිම තෙවැනි දිනය (28) නිමා වේ දී කඩුලු 2ක් දැවී 24ක් පමණක් ලබා දී අසරණ කළහ.…