ඕෂන් ලංකා සහ හයිඩ්‍රාමනි ආධුනික වොලිබෝල් ශූරතාවය දිනා ගනියි

17

2019 මන්චී ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ ආධුනික කාණ්ඩයේ කාන්තා සහ පිරිමි අවසන් තරග පසුගියදා ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විනි. එහිදී පිරිමි ශූරතාවය බියගම ඕෂන් ලංකා ක්‍රීඩා සමාජය විසින් ජයග්‍රහණය කළ අතර කාන්තා ශූරතාවය හිමි වූයේ කහතුඩුව හයිඩ්‍රාමනි ක්‍රීඩා සමාජයට යි.  යුධ හමුදාවට හා ගුවන් හමුදාවට සුපර් ලීග් ශූරතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 මන්චී ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලියේ ආධුනික කාණ්ඩයේ කාන්තා සහ පිරිමි අවසන් තරග පසුගියදා ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විනි. එහිදී පිරිමි ශූරතාවය බියගම ඕෂන් ලංකා ක්‍රීඩා සමාජය විසින් ජයග්‍රහණය කළ අතර කාන්තා ශූරතාවය හිමි වූයේ කහතුඩුව හයිඩ්‍රාමනි ක්‍රීඩා සමාජයට යි.  යුධ හමුදාවට හා ගුවන් හමුදාවට සුපර් ලීග් ශූරතා…