බ්‍රිතාන්‍ය මලල ක්‍රීඩා ශූරයන් තේරීමට දින නියම වේ

78

ලොව පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් කල් දැමීමට සිදු වූ බ්‍රිතාන්‍ය මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මස මුල් සතියේ පැවැත්වීමට බ්‍රිතාන්‍ය මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය ඔලිම්පික් සුදුස්සන් තෝරන තරගාවලියට කොරෝනා හරස් වෙයි ඒ අනුව මෙවර තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 4 සහ 5 යන දෙදින තුළ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයකින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලොව පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් කල් දැමීමට සිදු වූ බ්‍රිතාන්‍ය මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මස මුල් සතියේ පැවැත්වීමට බ්‍රිතාන්‍ය මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය ඔලිම්පික් සුදුස්සන් තෝරන තරගාවලියට කොරෝනා හරස් වෙයි ඒ අනුව මෙවර තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 4 සහ 5 යන දෙදින තුළ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයකින්…