ඉසිපතනය නිරුත්තර කරමින් පීතරයින් අවසන් සටනට

261

2019 මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ තීරණාත්මක දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය අද(13) කොළඹ රාජකීය විදුහල් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වුණු අතර එහි දී ඉතා උණුසුම් තරගයකින් ලකුණු 19-14ක් ලෙස කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම පරාජයට පත්කරමින් අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ භාග්‍ය උදාකර ගැනීමට බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විදුහල් කණ්ඩායම සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ තීරණාත්මක දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය අද(13) කොළඹ රාජකීය විදුහල් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වුණු අතර එහි දී ඉතා උණුසුම් තරගයකින් ලකුණු 19-14ක් ලෙස කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම පරාජයට පත්කරමින් අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ භාග්‍ය උදාකර ගැනීමට බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විදුහල් කණ්ඩායම සමත්…