‘මයිලෝ’ දැල්පන්දු ශූරතාවලිය අද ආරම්භ වේ

154

නෙස්ලේ ලංකා ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා පාසල් දැල්පන්දු සංගමය (SLSNA) හා එක්ව 26 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ‘මයිලෝ’ සමස්ත ලංකා පාසල් දැල්පන්දු ශූරතාවලිය අද (03) සිට ලබන සෙනසුරාදා (05) දක්වා බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. නවසීලන්තය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක් ජූලි මස 8 වන දා සිට 16 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නෙස්ලේ ලංකා ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා පාසල් දැල්පන්දු සංගමය (SLSNA) හා එක්ව 26 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ‘මයිලෝ’ සමස්ත ලංකා පාසල් දැල්පන්දු ශූරතාවලිය අද (03) සිට ලබන සෙනසුරාදා (05) දක්වා බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. නවසීලන්තය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක් ජූලි මස 8 වන දා සිට 16 වන…