කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්, ජෝන් කීල්ස් හා CDB බැංකුව ජයග්‍රාහකයින් අතරට

240
Mercantile Cricket Roundup
 

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ අද (01) පැවති තරගවලින් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්, ජෝන් කීල්ස් හා CDB බැංකු යන කණ්ඩායම් සමත් විය. මේ තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දක්වන්නේ  Fair & Lovely Men විසිනි. MAS හෝල්ඩිංග්ස්ට ලකුණු 120ක ජයක් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ අද (01) පැවති තරගවලින් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්, ජෝන් කීල්ස් හා CDB බැංකු යන කණ්ඩායම් සමත් විය. මේ තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දක්වන්නේ  Fair & Lovely Men විසිනි. MAS හෝල්ඩිංග්ස්ට ලකුණු 120ක ජයක් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය…