කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්, ජෝන් කීල්ස් හා CDB බැංකුව ජයග්‍රාහකයින් අතරට

220
Mercantile Cricket Roundup

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ අද (01) පැවති තරගවලින් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්, ජෝන් කීල්ස් හා CDB බැංකු යන කණ්ඩායම් සමත් විය. මේ තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දක්වන්නේ  Fair & Lovely Men විසිනි. MAS හෝල්ඩිංග්ස්ට ලකුණු 120ක ජයක් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වෙළඳසේවා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ අද (01) පැවති තරගවලින් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්, ජෝන් කීල්ස් හා CDB බැංකු යන කණ්ඩායම් සමත් විය. මේ තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දක්වන්නේ  Fair & Lovely Men විසිනි. MAS හෝල්ඩිංග්ස්ට ලකුණු 120ක ජයක් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය…