2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – දිනෙත් ජයකොඩි

132
86 වැනි සාන්තුවරුන්ගේ සටනේ දී දිනෙත් මහා තරගයක දී ලබා ගත් මංගල ශතකයේ සතුට සමරමින්
 

මේ අවුරුද්දෙත් සුපුරුදු ලෙස ආරම්භ වුන මාර්තු උන්මාදය (March Madness) Covid-19 වසංගතය නිසා එක්වරම අවසන් වුනේ මහා තරග රැසක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් යමිනුයි. ඒ කොහොම වුනත් මේ අවුරුද්දේ මෙතෙක් පැවති තරගවල දී ද ක්‍රීඩකයින් රැසක් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්න සමත් වුනා. 2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – ශලින් ද මෙල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ අවුරුද්දෙත් සුපුරුදු ලෙස ආරම්භ වුන මාර්තු උන්මාදය (March Madness) Covid-19 වසංගතය නිසා එක්වරම අවසන් වුනේ මහා තරග රැසක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් යමිනුයි. ඒ කොහොම වුනත් මේ අවුරුද්දේ මෙතෙක් පැවති තරගවල දී ද ක්‍රීඩකයින් රැසක් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්න සමත් වුනා. 2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – ශලින් ද මෙල්…