කුලේ – මාලි ක්‍රිකට් අඹරෙන් බැස යන්නට මත්තෙන්

1127

සබඳතාවයන් යනු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය ඉතාමත් වැදගත් ගුණාංගයකි. පිටියේ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා, විස්තර විචාරක කුටියේ සිටින දෙදෙනා, පිතිකරණයේ නිරත වන විට වගේම පන්දු යවන විටත් මේ සබඳතාවය යන දෙය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල බොහෝ සෙයින් වැදගත් වේ. වසර 20කට පසුව ශ්‍රී ලංකාව කළින්ම එළියට විසිවෙයි 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සබඳතාවයන් යනු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය ඉතාමත් වැදගත් ගුණාංගයකි. පිටියේ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා, විස්තර විචාරක කුටියේ සිටින දෙදෙනා, පිතිකරණයේ නිරත වන විට වගේම පන්දු යවන විටත් මේ සබඳතාවය යන දෙය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල බොහෝ සෙයින් වැදගත් වේ. වසර 20කට පසුව ශ්‍රී ලංකාව කළින්ම එළියට විසිවෙයි 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේ…