මේට්ලන්ඩ් පෙදෙසේ කණ්ඩායම් 3ක් ජයග්‍රාහකයින් අතරට

352

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (30) අවසන් වූ තරග අතුරින් එන්. සී. සී., එස්. එස්. සී. සහ සී. සී. සී. කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය. ඔවුන් අතින් පරාජයට පත්වූයේ පිළිවෙළින් මුවර්ස්, මීගමුව සහ බී. ආර්. සී. කණ්ඩායම් ය. දිනයේ ශතක වාර්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (30) අවසන් වූ තරග අතුරින් එන්. සී. සී., එස්. එස්. සී. සහ සී. සී. සී. කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය. ඔවුන් අතින් පරාජයට පත්වූයේ පිළිවෙළින් මුවර්ස්, මීගමුව සහ බී. ආර්. සී. කණ්ඩායම් ය. දිනයේ ශතක වාර්තා…