බලවත්ම බේස්බෝල් ලීගයට ගංජා කැපයි!

28

ක්‍රීඩාව, තහනම් උත්තේජක සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්නන්ට අකැපය. සෑම ප්‍රධාන ක්‍රීඩා උළෙලක දී සහ ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක දී ම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මූත්‍රා සාම්පල පරික්ෂාවට ලක්කෙරෙන්නේ එබැවිනි. ගංජා, නැතහොත් කංසා ගැන මෙතෙක් පැවති මතය නම්, එය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අකැප බවයි. එහෙත් එම සීමා වෙනස් වෙමින් පවතියි. ©amazon.com – MLB කණ්ඩායම් 30 ලාංඡන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩාව, තහනම් උත්තේජක සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්නන්ට අකැපය. සෑම ප්‍රධාන ක්‍රීඩා උළෙලක දී සහ ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක දී ම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මූත්‍රා සාම්පල පරික්ෂාවට ලක්කෙරෙන්නේ එබැවිනි. ගංජා, නැතහොත් කංසා ගැන මෙතෙක් පැවති මතය නම්, එය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අකැප බවයි. එහෙත් එම සීමා වෙනස් වෙමින් පවතියි. ©amazon.com – MLB කණ්ඩායම් 30 ලාංඡන…