ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩ් අනුරාධපුර ශූරතාව සමාධි සමාජයට

179

LAST MAN STAND RACE TO CHESTER ENGLAND – 2018 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දිස්ත්‍රික් තරග වටය යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමාධි ක්‍රීඩා සමාජය සමත්විය. අර්ධ ශතකයක් සමඟින් වීරයා අජන්ත මෙන්ඩිස් ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩ් රේස් ටු චෙස්ටර් 2018 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දිස්ත්‍රික් තරග වටය යටතේ.. නවතම ආකාරයේ විස්සයි විස්ස තරගාවලියක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

LAST MAN STAND RACE TO CHESTER ENGLAND – 2018 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දිස්ත්‍රික් තරග වටය යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමාධි ක්‍රීඩා සමාජය සමත්විය. අර්ධ ශතකයක් සමඟින් වීරයා අජන්ත මෙන්ඩිස් ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩ් රේස් ටු චෙස්ටර් 2018 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දිස්ත්‍රික් තරග වටය යටතේ.. නවතම ආකාරයේ විස්සයි විස්ස තරගාවලියක්…