“දේශපාලනයෙන් තොර ක්‍රීඩාවක්!” – හරින්ගෙන් නාමල්ට යෝජනාවක්

206
 

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පාලනාධිකාරිය යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය හෙඹවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අභිනවයෙන් එම තනතුරට තේරීපත් වූ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියේ දේශපාලනයෙන් තොර ක්‍රීඩාවක් සංකල්පය තවදුරටත් ශක්තිමත් වන අයුරින් ඉදිරි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි. මෙරට ක්‍රීඩාවේ වගකීම හිටපු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පාලනාධිකාරිය යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය හෙඹවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අභිනවයෙන් එම තනතුරට තේරීපත් වූ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියේ දේශපාලනයෙන් තොර ක්‍රීඩාවක් සංකල්පය තවදුරටත් ශක්තිමත් වන අයුරින් ඉදිරි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි. මෙරට ක්‍රීඩාවේ වගකීම හිටපු…