ජපානයේ රග්බි උණ උග්‍රවෙයි!

419
rugby world cup

රග්බි ඉතිහාසයේ පළමු වරට ආසියානු මහද්වීපයේ රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් පැවැත්වීමට තව ඇත්තේ දින 50ක් පමණයි. සත්කාරක නගර 12ක් සමඟින් ජපානය මෙවර රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානමින් සිටියි.  ඕල් බ්ලැක්ස් වෙතින් ICCයට කොලොප්පමක් ICCයට කොලොප්පම් කිරීම ක්‍රිකට් ආයතනයකට ………. මෙවර රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා නිකුත් කරන ඇති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රග්බි ඉතිහාසයේ පළමු වරට ආසියානු මහද්වීපයේ රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් පැවැත්වීමට තව ඇත්තේ දින 50ක් පමණයි. සත්කාරක නගර 12ක් සමඟින් ජපානය මෙවර රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය දැරීමට සූදානමින් සිටියි.  ඕල් බ්ලැක්ස් වෙතින් ICCයට කොලොප්පමක් ICCයට කොලොප්පම් කිරීම ක්‍රිකට් ආයතනයකට ………. මෙවර රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා නිකුත් කරන ඇති…