පාපන්දුවේ රූපය කාමුක වීද?

5484

සජීව පාපන්දු තරග විකාශයක දී රූමත් තරුණියන් දැක ගැනීමට ලැබීම නොසතුටට කරුණක් යැයි කිසිදු ප්‍රේක්ෂකයෙකු නොසිතනු ඇත. ප්‍රේක්ෂිකාවකට වුව කාන්තාවකගේ රූමත් බව ඇගයීමට තහනමක් නැත. එහෙත් සරාගී රූප සමීප වීමත් සමඟින් ක්‍රීඩාව කෙරෙහි කේන්ද්‍රගත වන මනස යම් විසිරීමකට ලක්වනවා දැයි පැනයක් පවතියි. දැනට වාර්තා වන පරිදි ලෝක පාපන්දු සම්මේලනයේ විවිධාංගීකරණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සජීව පාපන්දු තරග විකාශයක දී රූමත් තරුණියන් දැක ගැනීමට ලැබීම නොසතුටට කරුණක් යැයි කිසිදු ප්‍රේක්ෂකයෙකු නොසිතනු ඇත. ප්‍රේක්ෂිකාවකට වුව කාන්තාවකගේ රූමත් බව ඇගයීමට තහනමක් නැත. එහෙත් සරාගී රූප සමීප වීමත් සමඟින් ක්‍රීඩාව කෙරෙහි කේන්ද්‍රගත වන මනස යම් විසිරීමකට ලක්වනවා දැයි පැනයක් පවතියි. දැනට වාර්තා වන පරිදි ලෝක පාපන්දු සම්මේලනයේ විවිධාංගීකරණ…