ශූරයින්ගේ ලීග් තරගාවලියේ අවසන් 16ය මෙන්න!

8

ශූරයින්ගේ ලීග් තරගාවලියේ පළමු වටයට අවසන් කරමින් අද (12) තවත් තරග කිහිපයක් පැවැත්වුණා. 6 වැනි තරග දිනය මෙසේ අවසන් වෙද්දී අවසන් 16 දෙනාගේ අසුන් කිහිපයක්ම වෙන් වුනේ ඉතා උද්වේගකර තරග කිහිපයකින් පසුවයි.  A කාණ්ඩය අනෙකුත් කාණ්ඩවලට සාපේක්ෂව A කාණ්ඩය එතරම්ම තරගකාරී බවක් දැක්වූයේ නැහැ. PSG කණ්ඩායම හා Real Madrid කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශූරයින්ගේ ලීග් තරගාවලියේ පළමු වටයට අවසන් කරමින් අද (12) තවත් තරග කිහිපයක් පැවැත්වුණා. 6 වැනි තරග දිනය මෙසේ අවසන් වෙද්දී අවසන් 16 දෙනාගේ අසුන් කිහිපයක්ම වෙන් වුනේ ඉතා උද්වේගකර තරග කිහිපයකින් පසුවයි.  A කාණ්ඩය අනෙකුත් කාණ්ඩවලට සාපේක්ෂව A කාණ්ඩය එතරම්ම තරගකාරී බවක් දැක්වූයේ නැහැ. PSG කණ්ඩායම හා Real Madrid කණ්ඩායම…