පැසිපන්දු පිටිය ආලෝකමත් කළ පහන් තරුව නිවී යයි

89
කෝබේ ඔහුගේ දියණිය සමඟින්

ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ඔබ අප සියලු දෙනා සලිත කරවන ඉතාමත් කණගාටුදායක පුවතක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වෙන්නේ ලෝක පැසිපන්දු ඉතිහාසයෙහි එදා මෙදා තුර බිහි වූ අග්‍රගණ්‍යම ක්‍රීඩකයෙකු වන කොබේ බ්‍රයන්ට් සහ දහතුන් හැවිරිදි ඔහුගේ දියණිය මුළු ලොවක් හඬවමින් අවාසනාවන්ත අයුරින් හදිසියේම මෙලොවින් සමුගෙන ඇති බවයි. ලොව හෙල්ලූ පැසිපන්දු ක්‍රීඩකයන් දහය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන ඔබ අප සියලු දෙනා සලිත කරවන ඉතාමත් කණගාටුදායක පුවතක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වෙන්නේ ලෝක පැසිපන්දු ඉතිහාසයෙහි එදා මෙදා තුර බිහි වූ අග්‍රගණ්‍යම ක්‍රීඩකයෙකු වන කොබේ බ්‍රයන්ට් සහ දහතුන් හැවිරිදි ඔහුගේ දියණිය මුළු ලොවක් හඬවමින් අවාසනාවන්ත අයුරින් හදිසියේම මෙලොවින් සමුගෙන ඇති බවයි. ලොව හෙල්ලූ පැසිපන්දු ක්‍රීඩකයන් දහය…