ஆசிய விளையாட்டு விழா மெய்வல்லுனரில் 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இலங்கையின் மிகப் பெரிய பதக்க எதிர்பார்ப்புகளாக அமைந்த இந்துனில் ஹேரத் ஆண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 8 ஆவது இடத்தையும், கயந்திகா அபேரத்ன பெண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 6 ஆவது இடத்தையும் பெற்று ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதேநேரம், பெண்களுக்கான 200 மீற்றர் அரையிறுதிப் போட்டியில் பங்குகொண்ட இலங்கையின் நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீராங்கனையான ருமேஷிகா ரத்னாயக்க, 6 ஆவது இடத்தைப்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ஆசிய விளையாட்டு விழா மெய்வல்லுனரில் 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இலங்கையின் மிகப் பெரிய பதக்க எதிர்பார்ப்புகளாக அமைந்த இந்துனில் ஹேரத் ஆண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 8 ஆவது இடத்தையும், கயந்திகா அபேரத்ன பெண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 6 ஆவது இடத்தையும் பெற்று ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதேநேரம், பெண்களுக்கான 200 மீற்றர் அரையிறுதிப் போட்டியில் பங்குகொண்ட இலங்கையின் நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீராங்கனையான ருமேஷிகா ரத்னாயக்க, 6 ஆவது இடத்தைப்…