ஆசிய விளையாட்டு விழா மெய்வல்லுனரில் 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இலங்கையின் மிகப் பெரிய பதக்க எதிர்பார்ப்புகளாக அமைந்த இந்துனில் ஹேரத் ஆண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 8 ஆவது இடத்தையும், கயந்திகா அபேரத்ன பெண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 6 ஆவது இடத்தையும் பெற்று ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதேநேரம், பெண்களுக்கான 200 மீற்றர் அரையிறுதிப் போட்டியில் பங்குகொண்ட இலங்கையின் நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீராங்கனையான ருமேஷிகா ரத்னாயக்க, 6 ஆவது இடத்தைப்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ஆசிய விளையாட்டு விழா மெய்வல்லுனரில் 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இலங்கையின் மிகப் பெரிய பதக்க எதிர்பார்ப்புகளாக அமைந்த இந்துனில் ஹேரத் ஆண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 8 ஆவது இடத்தையும், கயந்திகா அபேரத்ன பெண்களுக்கான 800 மீற்றரில் 6 ஆவது இடத்தையும் பெற்று ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதேநேரம், பெண்களுக்கான 200 மீற்றர் அரையிறுதிப் போட்டியில் பங்குகொண்ட இலங்கையின் நட்சத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீராங்கனையான ருமேஷிகா ரத்னாயக்க, 6 ஆவது இடத்தைப்…