නායකත්වය වෙනම මානයකට රැගෙන ගිය අති විශිෂ්ටයා, “මහී”

259

ක්‍රිකට් ලොව එදාමෙදාතුර බිහි කළ හොඳම නායකයෙකු වශයෙන් හැඳින්විය හැකි මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නායකයෙක් ලෙස පමණක් නොව ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ද ඉහළම තලයට යාමට සමත් වූ පුරාවෘත්තයකි. Photo Story – 15 වසරක් පුරාවට මාලිංග දැක්වූ වීරක්‍රියා එක්දින ක්‍රිකට් පිටියේ එදාමෙදාතුර හොඳම නිමා කරන්නෙකු වූ වෙමින් එක්දින තරග 350ක දී ලකුණු 10,773ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් ලොව එදාමෙදාතුර බිහි කළ හොඳම නායකයෙකු වශයෙන් හැඳින්විය හැකි මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නායකයෙක් ලෙස පමණක් නොව ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ද ඉහළම තලයට යාමට සමත් වූ පුරාවෘත්තයකි. Photo Story – 15 වසරක් පුරාවට මාලිංග දැක්වූ වීරක්‍රියා එක්දින ක්‍රිකට් පිටියේ එදාමෙදාතුර හොඳම නිමා කරන්නෙකු වූ වෙමින් එක්දින තරග 350ක දී ලකුණු 10,773ක්…