මොංගෝලියාව, ටජිකිස්තානය සහ ස්විස්ටර්ලන්තයත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට

215
(ICC)
 

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නවතම සාමාජික රටවල් ලෙස මොංගෝලියාව, ටජිකිස්තානය සහ ස්විස්ටර්ලන්තය එක්ව තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ නිවේදනය කළේ ICCයේ 78 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දීයි.  මෙම හමුව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වුනා. ආසියානු කලාපයේ 22 වන සහ 23 වන සාමාජික රටවල් ලෙස පිළිවෙලින් මොංගෝලියාව සහ ටජිකිස්තානය ICCයේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් අතර ස්විස්ටර්ලන්තය යූරෝපයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නවතම සාමාජික රටවල් ලෙස මොංගෝලියාව, ටජිකිස්තානය සහ ස්විස්ටර්ලන්තය එක්ව තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ නිවේදනය කළේ ICCයේ 78 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දීයි.  මෙම හමුව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වුනා. ආසියානු කලාපයේ 22 වන සහ 23 වන සාමාජික රටවල් ලෙස පිළිවෙලින් මොංගෝලියාව සහ ටජිකිස්තානය ICCයේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් අතර ස්විස්ටර්ලන්තය යූරෝපයේ…