මම පිළිගන්නවා එතන යම් වැරැද්දක් වුනා කියලා – කුමාර් ධර්මසේන

993
ICC praised

පසුගිය ජූලි 7 වැනිදා නිමා වූ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තවමත් බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක්ව ඇත. ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අමතක නොවන මතක කීපයක්ම එක් කළ මෙම තරගාවලිය නිමා වූයේ වසර 44ක ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ හොඳම තරග අවසානය සනිටුහන් කරමිනි.  එංගලන්තය තම පළමු ලෝක කුසලානයේ පහස විඳ ගත් අතර යම් මතභේදාත්මක විනිසුරු තීරණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

පසුගිය ජූලි 7 වැනිදා නිමා වූ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තවමත් බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක්ව ඇත. ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අමතක නොවන මතක කීපයක්ම එක් කළ මෙම තරගාවලිය නිමා වූයේ වසර 44ක ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ හොඳම තරග අවසානය සනිටුහන් කරමිනි.  එංගලන්තය තම පළමු ලෝක කුසලානයේ පහස විඳ ගත් අතර යම් මතභේදාත්මක විනිසුරු තීරණ…