බ්‍රිලියන්ට් කණ්ඩායමෙන් රෙඩ් ස්ටාර් ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රහාරයක්

777
Brilliant SC v Red Star SC
 

FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සිව්වන වටයට අදාලව කල්මුණේ සාන්තන්කර්නි ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණු තරගයකින් බේරුවල රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට ගෝල 2 – 1ක අනපේක්ෂිත පරාජයක් උරුම කර දුන් බ්‍රිලියන්ට් ක්‍රීඩා සමාජය තරගාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් 16 අතරට පිවිසෙන්නට සමත් විය. FA කුසලාන සිව්වන වටයෙන් සෝන්ඩර්ස් සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් ඉදිරියට FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සිව්වන වටයට අදාලව කල්මුණේ සාන්තන්කර්නි ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණු තරගයකින් බේරුවල රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායමට ගෝල 2 – 1ක අනපේක්ෂිත පරාජයක් උරුම කර දුන් බ්‍රිලියන්ට් ක්‍රීඩා සමාජය තරගාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් 16 අතරට පිවිසෙන්නට සමත් විය. FA කුසලාන සිව්වන වටයෙන් සෝන්ඩර්ස් සහ ක්‍රිස්ටල් පැලස් ඉදිරියට FA කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන්…