84 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටනට දිමුත්ගෙන් සුබාෂිංසන

361

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන වමත් පිතිකරු දිමුත් කරුණාරත්න සිය පාසල් ක්‍රිකට් දිවියෙන් ලද පන්නරය ThePapare.com සමඟින් මෙසේ පැවසීය. 84 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටන සජීව ලෙස නැරඹීම සඳහා රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟින්. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන වමත් පිතිකරු දිමුත් කරුණාරත්න සිය පාසල් ක්‍රිකට් දිවියෙන් ලද පන්නරය ThePapare.com සමඟින් මෙසේ පැවසීය. 84 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටන සජීව ලෙස නැරඹීම සඳහා රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟින්. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<