දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ වැරදිකරු වෙයි

448

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ මහතා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී පනතේ නීති 3ක් කඩ කර තිබූ අතර ඒ සඳහා ඔහු වැරදිකරු බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය අද (28) නිවේදනය කළේය. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී අංශය විසින් 2019 වසරේ දී අනාවරණය කර ගත් පරිදි එක්සත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේ මහතා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී පනතේ නීති 3ක් කඩ කර තිබූ අතර ඒ සඳහා ඔහු වැරදිකරු බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය අද (28) නිවේදනය කළේය. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී අංශය විසින් 2019 වසරේ දී අනාවරණය කර ගත් පරිදි එක්සත්…