පොලීසියට නාවික හමුදාවෙන් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්

511

‘Dialog’ අන්තර් සමාජ රග්බි ලීග් තරගාවලියේ දෙවන අදියර යටතේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය අතර කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (13) පැවති තරගයෙන් ලකුණු 26-45ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගන්නට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. අගනුවර රග්බි ක්‍රීඩකයෝ ගුවන් භටයන් බිම දමති ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි ලීග්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

‘Dialog’ අන්තර් සමාජ රග්බි ලීග් තරගාවලියේ දෙවන අදියර යටතේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය අතර කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (13) පැවති තරගයෙන් ලකුණු 26-45ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගන්නට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. අගනුවර රග්බි ක්‍රීඩකයෝ ගුවන් භටයන් බිම දමති ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි ලීග්…